• 5 سال پیش

  • 18

  • 02:00
صبح و سلامتی – شماره 26

صبح و سلامتی – شماره 26

آشپزباشی
1
صبح و سلامتی – شماره 26
  • 02:00

  • 18

  • 5 سال پیش

صبح و سلامتی – شماره 26

آشپزباشی
1

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : جایگزین های طبیعی استامینوفن برای درمان عوارض سرماخوردگی، درمان خانگی سنگ کلیه، دلایل احساس خستگی مفرط…

shenoto-ads
shenoto-ads