• 5 سال پیش

  • 16

  • 02:19
صبح و سلامتی – شماره 23

صبح و سلامتی – شماره 23

آشپزباشی
3
صبح و سلامتی – شماره 23
3
0

صبح و سلامتی – شماره 23

آشپزباشی
  • 02:19

  • 16

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : علل خون دماغ شدن، چه زمانی خون دماغ می تواند نگران کننده باشد و نیازمند پیگیری است…

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads