• 3 سال پیش

  • 17

  • 01:13:38

قسمت پنجم (خودمونی)

آنکات فارسی
0
توضیحات
این قسمت ما بالاخره اولین قسمت خودمونی یا همون چیل رو رفتیم که در مورد خیلی از موضوعات غیر تخصصی صحبت می کنیم. همچنین به بحث سرور لس خاتمه دادیم که در قسمت قبل ناتمام موند. صحبت ها ۱. تکمیل کردن بحث سرور لس ۲. کل کل در مورد اپل ۳. توضیحات در مورد کروم در آی او اس و انحصار اپل ۴. در مورد نوع زندگیمون (موسیقی و تفریحات مختلف) ۵. مشکل کار فریلنسر با چند شرکت در انگلستان ۶. مزایای کار بلند مدت در انگلستان ۷. رسوایی بیمه خصوصی انگلستان ۸. در مورد برنامه نویس ها و تحقیقات پیرامون آنها ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads