• 3 سال پیش

  • 89

  • 12:07

داستان کودک "یکی برای همه، همه برای یکی" مناسب گروه سنی الف و ب

رادیو هفت صحنه
2
2
0

داستان کودک "یکی برای همه، همه برای یکی" مناسب گروه سنی الف و ب

رادیو هفت صحنه
  • 12:07

  • 89

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان «یکی برای همه، همه برای یکی» داستان چند حیوانی است که هر کدام از آن‌ها یک نقص کوچک دارند. اما در کنار این ناتوانی جسمی، هر کدام توانایی ویژهٔ خودش را دارد و همه با هم واقعاً قوی هستند. یکی برای همه و همه برای یکی، داستانی دربارهٔ این‌که می‌توانیم با کمک هم به بسیاری از آرزوهای‌مان برسیم.

با صدای
الا صاحبدل
بشری صحری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads