• 3 سال پیش

  • 59

  • 06:06

قلم سخنگو میهمان خانم فاطمه کلانتری هستیم

رادیو هفت صحنه
0
0
0

قلم سخنگو میهمان خانم فاطمه کلانتری هستیم

رادیو هفت صحنه
  • 06:06

  • 59

  • 3 سال پیش

توضیحات
خوانش بخشی از کتاب گنبدهای قرمز دوست داشتنی اخرین اثر ایشون با صدای خودشان

shenoto-ads
shenoto-ads