• 3 سال پیش

  • 103

  • 15:04

21پادکست فرزندخواندگی

رادیو هفت صحنه
0
0
0

21پادکست فرزندخواندگی

رادیو هفت صحنه
  • 15:04

  • 103

  • 3 سال پیش

توضیحات
هفته پیش از شماها درخواست کردیم تا با فرستادن وویس به ما بگویید چطور فرزندخواندگی را برای کودکی که در کنارتان است توضیح میدهید ،خواه آن کودک فرزند زیستی باشد یا غیرزیستی ...منتظر شنیدن تک به تک شما هستیم. امروز دو خانواده فرزندپذیر کنارمان هستند . و همچنین یکی از شما عزیزان پیشنهاد میکنیم حتما تا اخر پادکست همراه ما باشید.

با صدای
جمعی از خانواده های مسئول

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads