• 3 سال پیش

  • 103

  • 28:49

موبی دیک? قسمت سوم? اثر هرمان ملوین

رادیو هفت صحنه
1
1
0

موبی دیک? قسمت سوم? اثر هرمان ملوین

رادیو هفت صحنه
  • 28:49

  • 103

  • 3 سال پیش

توضیحات
تنظیم برای رادیو مصطفی موسوی بهزاد فراهانی ,هوشنگ خلعتبری، فریدون اسماعیلی ،منیژه زرین ،حسین امیرفضلی، مسعود تاجبخش ،علی محزون ،فرنیا ،صدرالدین شجره،کیومرث مبشری ، فاطمه گلی ، حمید عاملی ، ساسان ، عباس مصدق ، حمید منوچهری

با صدای
بهزاد فراهانی
حسین امیرفضلی
فریدون اسماعیلی
حمید عاملی
حمید منوچهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads