• 3 سال پیش

  • 60

  • 22:33

شانزدهمین پادکست فرزندخواندگی

رادیو هفت صحنه
0
0
0

شانزدهمین پادکست فرزندخواندگی

رادیو هفت صحنه
  • 22:33

  • 60

  • 3 سال پیش

توضیحات
مادری مجرد که کودکی نیاز به درمان یا بهتر بگوییم کودکی نیاز به حمایت را ،به فرزندخواندگی میگیرد. هانیه سِندانی عزیز ، جزو معدود زنان مجردیست که کودک مبتلا به سندرم داون را زیر چتر حمایت و عشق خودش گرفت ،دخترکی شیرین به مانند اسمش عسل ...

shenoto-ads
shenoto-ads