• 3 سال پیش

  • 42

  • 18:03

دهمین پادکست از مجموعه دوم من تاثیرگذارم

رادیو هفت صحنه
0
0
0

دهمین پادکست از مجموعه دوم من تاثیرگذارم

رادیو هفت صحنه
  • 18:03

  • 42

  • 3 سال پیش

توضیحات
طبق قاعده ی این پادکست ها ما جدا از معرفی اشخاص تاثیرگذار و مسئول ..از انواع بلاگر ها هم ،بلاگرهایی با نگاهی متفاوت و خاص و از همه مهم تر خوش انرژی را به شما معرفی میکنیم . این هفته میهمان علیرضاصرافان هستیم یک فود بلاگر خوش انرژی و دستپخت خوشمزه ??

با صدای
علیرضا صرافان
مژگان قنبری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads