• 3 سال پیش

  • 141

  • 08:04

غرررررنامه

رادیو هفت صحنه
2
2
0

غرررررنامه

رادیو هفت صحنه
  • 08:04

  • 141

  • 3 سال پیش

توضیحات
غُررررررنامه اپیزودی جدید در رادیو قرار غُرهای اصناف ،مشاغل و ادمهای مختلف و با خمیرمایه ای طنز و غلو بشنویم و کمی از حالِ غرِ هم با خبر بشیم? غرنامه این هفته با قلم و صدای سمانه گازار از بلاد اِمریکا س غر از شما اجرا از ما لپ کلام هرچی دل تنگتون میخواد اینجا غر بزنید

shenoto-ads
shenoto-ads