• 3 سال پیش

  • 134

  • 41:14

قسمت سوم رجبعلی خان نوشته پرویز خطیبی

رادیو هفت صحنه
1
1
0

قسمت سوم رجبعلی خان نوشته پرویز خطیبی

رادیو هفت صحنه
  • 41:14

  • 134

  • 3 سال پیش

توضیحات
نمایش قدیمی رجبعلی خان نوشته: پرویزخطیبی بازیگران فریدون اسماعیلی سرور عیوقی فریدا ظهوری علی اصغر عسگریان مهین نثری عباس مصدق باقر کریم پور حمید منوچهری محسن فرید سعید مهاجر هوشنگ خلعتبری مسعود تاجبخش به کارگردانی صادق بهرامی

با صدای
فریدون اسماعیلی
حمید منوچهری
هوشنگ خلعتبری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads