• 3 سال پیش

  • 51

  • 22:26

بیستمین قسمت فرزندخواندگی

رادیو هفت صحنه
0
0
0

بیستمین قسمت فرزندخواندگی

رادیو هفت صحنه
  • 22:26

  • 51

  • 3 سال پیش

توضیحات
بیستمین پادکست فرزندخواندگی کمی متفاوت ،چرا که شماها هم دعوتید برای کمک در فرهنگسازی فرزندخواندگی...از شماها میخواهیم بعد از شنیدن نوزده قسمت و همراه شدن با سی خانواده ...حال شما با فرستادن وویس به ما بگویید چطور این مقوله را برای کودکی که در کنارتان است توضیح میدهید ،خواه آن کودک فرزند زیستی باشد یا غیرزیستی ...منتظر شنیدن تک به تک شما هستیم. و اما پیش از هرکسی سراغ خود خانواده های فرزندپذیر رفتیم،و امروز سه خانواده کنارمان هستند .پیشنهاد میکنیم حتما تا اخر پادکست همراه ما باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads