• 3 سال پیش

  • 70

  • 29:01

موبی دیک? قسمت چهارم? اثر هرمان ملوین

رادیو هفت صحنه
0
0
0

موبی دیک? قسمت چهارم? اثر هرمان ملوین

رادیو هفت صحنه
  • 29:01

  • 70

  • 3 سال پیش

توضیحات
تنظیم برای رادیو مصطفی موسوی بهزاد فراهانی ,هوشنگ خلعتبری، فریدون اسماعیلی ،منیژه زرین ،حسین امیرفضلی، مسعود تاجبخش ،علی محزون ،فرنیا ،صدرالدین شجره،کیومرث مبشری ، فاطمه گلی ، حمید عاملی ، ساسان ، عباس مصدق ، حمید منوچهری

با صدای
بهزاد فراهانی
حسین امیرفضلی
فریدون اسماعیلی
حمید عاملی
حمید منوچهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads