• 3 سال پیش

  • 65

  • 40:00

بیست و سومین پادکست فرزندغیرزیستی

رادیو هفت صحنه
1
1
0

بیست و سومین پادکست فرزندغیرزیستی

رادیو هفت صحنه
  • 40:00

  • 65

  • 3 سال پیش

توضیحات
از اونجاییکه خود کلمه فرزندخواندگی از دید دوستان بار منفی داشت از این پس فرزندغیرزیستی خواهیم گفت تا عادت کنیم به این.کلمه ...که تنها فرق کودکان در همین کلمه است و بس

با صدای
سهیلامیرغفاری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads