• 3 سال پیش

  • 8.6K

  • 01:14:15

اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم

رادیو قجرتایم
11
11
0

اپیزود سیزدهم؛ نجات دهنده، قسمت سوم

رادیو قجرتایم
  • 01:14:15

  • 8.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود سیزدهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ این مرد نیز در هر فرصتی که به دست می‌آورد، به‌ قصد تقویت‌ِ روحیۀ شهادت‌‌طلبى‌ و سرسپردگى‌ِ بى‌‌چون‌ و چرای‌ِ پیروان‌ و تشجیع‌ِ آنان‌ به‌ جهاد‌، در سخنرانی‌های خود، چنان‌ لزوم‌ِ داشتن‌ِ ایمان‌ به‌ امام و اطاعت‌ِ محض‌ از دستورهای‌ او را عظیم‌ جلوه‌ مى‌داد که‌ هواخواهان‌ِ ناآگاه‌ و دلباختۀ او، حاضر بودند به‌ امر او، بى‌درنگ‌ به‌ روی‌ پدر، برادر و فرزند خود شمشیر بکشند…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads