• 4 سال پیش

  • 537

  • 53:00

اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین

رادیو قجرتایم
12
12
0

اپیزود پنجم؛ قیام‌های ملی، بابک خرم‌دین

رادیو قجرتایم
  • 53:00

  • 537

  • 4 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود پنجم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ ژاندارک، دوشیزۀ اورلئانز و گالیلۀ دانشمند که با کشفیات علمی و عملکرد خودشون، مورد خشم روحانیون مسیحی قرار گرفتند. ظل‌السلطان، پسر ناصرالدین‌شاه. زمان ورود اولین هواپیما به‌ایران. و کوتاه از جهان‌پهلوان تختی که چطور و برای چه در جوانی جان خود را از دست داد. اما روایت اصلی؛ از قیام‌های ملیِ ایرانیان علیه خلفای وقت اسلام، تا قتل‌عام فجیع سردارانی مانند بابک خرمدین را خواهید شنید…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads