• 4 سال پیش

  • 1.5K

  • 44:00

اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار

رادیو قجرتایم
11
11
0

اپیزود چهارم؛ خفقان علمی در دوران قاجار

رادیو قجرتایم
  • 44:00

  • 1.5K

  • 4 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود چهارم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ اطلاعاتی از نخستین قانون اساسیِ مشروطه در ایران، تا تجاوز عثمانی و روس به ایران در جنگ‌جهانی اول. لویی‌پاستئور، پزشک معروف فرانسوی و خدماتش. آندرئاس وزالیوس و تکفیر و محکومیتِ مرگ او. حکومت خودکفای خمرهای سرخ. و کوتاه از منع بَرده‌داری در آمریکا و اختراع لامپ. اما روایت اصلی؛ از خفقان علمی و تحصیلی توسط متعصبین دوران قاجار، تا واکنش‌های شدید میرزا آقاخان کرمانی را خواهید شنید…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads