• 4 سال پیش

  • 560

  • 59:00

اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

رادیو قجرتایم
9
9
0

اپیزود سوم؛ قهرمانان گمنام تاریخ ایران

رادیو قجرتایم
  • 59:00

  • 560

  • 4 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود سوم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ زادروز شیخ‌فضل‌الله نوری، از جمله روحانیون مستبد دورۀ قاجار. روز ثبت احوال و صدور اولین شناسنامه. سالروز ازدواج محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا. خرید ۵۰۰ فروند بالگرد از آمریکا توسط دولت وقت در سال ۱۳۵۱ و جنجال‌ها و واکنش‌های داخلی. سالروز زلزلۀ بم و ماجرای فاجعۀ مکرر. و کوتاه از میخائیل‌کلاشینکف و اختراع مرگ‌بارش. اما روایت اصلی؛ کوتاه از دوران انقلاب مشروطیت ایراه نورین، تا ماجرای سرگذشت تلخ و دردناک یکی از قهرمانان گمنام تاریخ ایران را خواهید شنید…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads