• 3 سال پیش

  • 8.2K

  • 01:03:00

اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم

رادیو قجرتایم
13
13
0

اپیزود دوازدهم؛ نجات دهنده، قسمت دوم

رادیو قجرتایم
  • 01:03:00

  • 8.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود دوازدهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ ماکیاولی؛ هرگاه برای نجات سیستم، تصمیم‌گیریِ قطعی لازم باشد، نباید بگذاریم ملاحظاتی در زمینۀ دادگری، انسان‌دوستی یا ستمکاری، یا حتی سرافرازی و سرافکندگی به‌میان آید…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads