• 4 سال پیش

  • 352

  • 01:13:00

اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه

رادیو قجرتایم
8
8
0

اپیزود نهم؛ کودتای میدان توپخانه

رادیو قجرتایم
  • 01:13:00

  • 352

  • 4 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود نهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ نوشته‌های ژول‌ورن فرانسوی. برتولت برشت، سوسیالیست و چهرۀ برجستۀ ادبیات آلمان. اکتشافات چارلز رابرت داروین، بنیان‌گذار نظریۀ تکامل. جوزف پریستلی، کاشف اکسیژن. توماس آلوا ادیسون و اختراعات بی‌شمار او. و کوتاه از ماجرای فوق‌العادۀ زندگی و مکتب باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی. اما روایت اصلی؛ ماجرای کودتای میدان توپ‌خانه می‌باشد که کم‌تر در تاریخ به‌آن اشاره شده‌است. شاید به‌این دلیل که چندی بعد از این ماجرا، واقعۀ مهم به‌توپ‌بستن مجلس شورای ملی اتفاق افتاده‌است، که در این اپیزود خواهید شنید…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads