• 3 سال پیش

  • 16.6K

  • 01:02:00

اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول

رادیو قجرتایم
27
27
0

اپیزود یازدهم؛ نجات دهنده، قسمت اول

رادیو قجرتایم
  • 01:02:00

  • 16.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود یازدهم پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ همیشه به ما گفتند: «کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده است؟ هرگز…!» ولی ما اعتقاد داریم: «کسی که خود را به خواب زده است، خواه ناخواه با سیلیِ روشنگری، چشمانش را باز می‌کند…!» در نتیجه «نجات‌دهنده در گور خفته است» سیلیِ دردناک تاریخ خواهد شد…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads