• 5 سال پیش

  • 12

  • 19:33
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
0
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر
  • 19:33

  • 12

  • 5 سال پیش

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
0

توضیحات
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر اجرا: نازنین موسوی گفتگو با هنرمندان: الهام ابنی، جواد صداقت، امیر کارگران گزارشگران: آریو راقب کیانی، حسین کوهی درباره نمایش های: دستاری که بر پیکر اسب پیک در راه در عجب راهی، دی و ...، دو به دل

با صدای
نازنین موسوی
آریو راقب کیانی
محمد عسگری
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads