• 5 سال پیش

  • 19

  • 22:29
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
0
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر
  • 22:29

  • 19

  • 5 سال پیش

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
0

توضیحات
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر اجرا: نازنین موسوی گفتگو با هنرمندان: یارتا یاران، علیرضا رحیم دل، پوران مرادی، مریم معترف، محمدجواد صرامی، سیاوش عالی پور گزارشگران: آریو راقب کیانی، حسین کوهی، محمد عسگری درباره نمایش های: سرگذشت نا به هنگام زنی که مدام می خندید، چند خان رستم، چرخه سودایی، چهل گیش و حسن کچل، تنها راه ممکن، آنسامبل اسپانیش یرما

shenoto-ads
shenoto-ads