• 5 سال پیش

  • 19

  • 21:09
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
0
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر
  • 21:09

  • 19

  • 5 سال پیش

مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر

آوای تیوال
0

توضیحات
مجله صوتی هم گام با سی و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر اجرا: نازنین موسوی گفتگو با هنرمندان: نگار برلیان، مهدی ضیاء چمنی، آرمین حمدی پور، منوچهر اکبرلو گزارشگران: آریو راقب کیانی، حسین کوهی، محمد عسگری درباره نمایش های: اکسیژن، علی کوچیکه، پنجاه و چهارمین سالگرد، نیمروز اسکاتلند، سفید، خانه ابری

shenoto-ads
shenoto-ads