• 3 سال پیش

  • 80

  • 20:29

سی و سه- ایدئوموتور (تصور ذهنی_واکنش فیزیولوژیکی)

بیومکاترونیک
1
توضیحات
در این پادکست راجع به پدیده ذهنی حرکتی که پاسخ ایدئوموتور نام دارد بحٍ وگفت وگو می شود.پاسخ ایدئو موتور اثر حرکتی ای است که انسان بعد از تجربه بعضی افکار یا خاطرات و یا احساسات ، رخ می دهد.

با صدای
مهندس حسین نجفیان اختر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads