• 3 سال پیش

  • 5

  • 19:56

شنبه 13 دی ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 13 دی ماه 1399

رادیو صبا
  • 19:56

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و مروری داریم بر نشست صمیمانه وزیر تعاون با روسای کانون‌ها‌ی بازنشستگی، با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads