• 3 سال پیش

  • 5.4K

  • 21:49

چقدر مهارت ارتباط با دیگران را دارید

رادیو اطلس
0
0
0

چقدر مهارت ارتباط با دیگران را دارید

رادیو اطلس
  • 21:49

  • 5.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
? مهارت روابط بین فردی " مهارتی است كه با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال، توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط است. در این اپیزود به موضوع مهارتهای بین فردی می‌پردازیم.

shenoto-ads
shenoto-ads