• 3 سال پیش

  • 392

  • 11:44

سیمین دانشور، زنی فراتر از شعر

رادیو اطلس
0
0
0

سیمین دانشور، زنی فراتر از شعر

رادیو اطلس
  • 11:44

  • 392

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود نگاهی به زندگی، شعر و روابط عاطفی سیمین دانشور به عنوان یکی از زنان تاثیر گذار در قرن حاضر داریم.

با صدای
فروغ درینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads