• 3 سال پیش

  • 248

  • 18:22

سفر به طهران قدیم قسمت ۴

رادیو اطلس
0
0
0

سفر به طهران قدیم قسمت ۴

رادیو اطلس
  • 18:22

  • 248

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه اپیزود از رادیو اطلس قرار است به دل تاریخ طهران سفر کنیم و تهران را از ابتدای مدنیتش بشناسیم.

با صدای
دکتر مهدی کشفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads