• 3 سال پیش

  • 371

  • 21:44

نوجوانی های پر مشقت !!!

رادیو اطلس
1
1
0

نوجوانی های پر مشقت !!!

رادیو اطلس
  • 21:44

  • 371

  • 3 سال پیش

توضیحات
نوجوانی دوره‌ای است که فرد از دنیای کودکی به دنیای بزرگسالی وارد می‌شود. همراهی دوره نوجوانی با بلوغ، تغییرات عمده‌ای را در فرد ایجاد می‌کند که شامل تغییر و تحول چشمگیر جسمانی از یک سو و تغییر در نقش‌ها، افزایش مسئولیت‌ها درخانواده و جامعه از سوی دیگر می‌باشد. پیامدهای کوتاه مدت دوران بلوغ ممکن است بیش‌تر از آن که به نوجوان فشار بیاورد خانواده‌ها را تحت فشار قرار دهد

با صدای
بهار زارعان، رضا عبدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads