• 3 سال پیش

  • 267

  • 27:52

سفر به طهران قدیم ۵

رادیو اطلس
0
0
0

سفر به طهران قدیم ۵

رادیو اطلس
  • 27:52

  • 267

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه اپیزود از رادیو اطلس قرار است به دل تاریخ طهران سفر کنیم و تهران را از ابتدای مدنیتش بشناسیم.

با صدای
دکترمهدی کشفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads