• 3 سال پیش

  • 347

  • 33:53

۱۷ سال پیش چنین روزی،بم!!!

رادیو اطلس
4
4
1

۱۷ سال پیش چنین روزی،بم!!!

رادیو اطلس
  • 33:53

  • 347

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود گذری به ۱۷ سال پیش و شهر بم داریم. شبی که بزرگترین و پرتلفات ترین زلزله ایران رقم خورد و نه یک شهر که یک کشور عزادار شد.

با صدای
رضا عبدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads