• 3 سال پیش

  • 272

  • 48:30

ازدواج فی المدت المعلوم!!

رادیو اطلس
0
0
0

ازدواج فی المدت المعلوم!!

رادیو اطلس
  • 48:30

  • 272

  • 3 سال پیش

توضیحات
صیغه یا ازدواج موقت عبارتیست که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. بعضی آن را منفور و بد میدانند و بعضی دیگر معتقدند راهی برای کمک به جوانان است. در این اپیزود به موضوع ازدواج موقت میپردازیم.

با صدای
علی اکبر نعمتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads