• 3 سال پیش

  • 232

  • 23:47

اجرا: اصول انجام دادن کارها

کاما | Comma
3
توضیحات
راه و روش انجام دادن یک کار چیه؟ چرا اجرایی کردن کار باید بخش اصلی فرهنگ یک سازمان باشه؟ خلق چارچوبی درست و اصولی برای تغییر فرهنگ یک سازمان باید چطور باشه؟ و اصلا چرا به اجرا نیازمندیم؟ این کتاب در سه بخش به شرکت¬ها کمک میکنه در راهبردها، فرایندها، رهبری و درنهایت اجرا موفق عمل کنند. اجرا وجه تمایز شرکت¬های موفق از شرکتهای ناموفقه. این کتاب گزینه¬ای ایدئال برای هر مدیریه که به دنبال تقویت تیم اجرایی و نتایج شونه.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads