• 3 سال پیش

  • 100.3K

  • 40:00

اپیزود بیست و پنجم: صدای درد انسان

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
25
25
2

اپیزود بیست و پنجم: صدای درد انسان

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 40:00

  • 100.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود بیست و پنجم، ضلع سوم از سه‌گانه صحبت پیرامون ِپیرامون است. از خوش‌اقبالی در این نوبت فرصتی پدید آمد تا حکایتی از گلستان سعدی را با هم بخوانیم و تأمل کنیم. مباحث بیان‌شده مرتبط با حکمت ِاخلاق است و مانند اپیزودهای قبل در فصل پاییز به موضوع «کار» منتهی می‌شود. قابل پیش‌بینی است که محتوای این اپیزود چالش‌برانگیز و قابل‌تأمل باشد و از نقد و تأملات شما استقبال می‌کنم. موسیقی به‌کاررفته در اپیزود را از کانال تلگرام انسانک و توضیحات تکمیلی را در وب‌سایت ملاحظه کنید: www.ensanak.com

با صدای
حسام ایپکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads