• 3 سال پیش

  • 1.6K

  • 44:48

تحلیل رویدادها- قسمت اول: فرآیند تحلیل رویداد

سیف کست | safecast
1
1
0

تحلیل رویدادها- قسمت اول: فرآیند تحلیل رویداد

سیف کست | safecast
  • 44:48

  • 1.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
هدف از این بخش ارائه نظام کامل و صحیح از تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل رویداد است. اثربخشی به‌کارگیری این نظام منجر به تکرار نشدن حوادثی مانند حادثه قطار نیشابور و ساختمان پلاسکو خواهد بود.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads