• 3 سال پیش

  • 1.9K

  • 34:47

مدیریت دانش

سیف کست | safecast
0
0
0

مدیریت دانش

سیف کست | safecast
  • 34:47

  • 1.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی اپیزود پنجم از فصل دوم سیف کست، رفتیم سراغ موضوعی با عنوان مدیریت دانش . موضوعی که به طور حتم یکی از ضعف های مدیریتی بزرگ در کشور ماست، مدیریت دانش استانداردی هم داره با شماره ISO 30401:2018 که توی این اپیزود مقدمات این موضوع رو هم بهتون توضیح خواهیم دید . صدای مهمان ما توی این قسمت هم مهندس امیر بیات هستن .

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads