• 3 سال پیش

  • 1.6K

  • 01:19:49

درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند

سیف کست | safecast
1
1
1

درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند

سیف کست | safecast
  • 01:19:49

  • 1.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
تحقیق و بررسی رویداد، ابزاریه که مهمترین کاربردش پیشگیری از وقوع حوادث مشابهه. به بهانه ی حادثه ی مرکز درمانی سینا، این قسمت رو اختصاص دادیم به بررسی حادثه پلاسکو از دیدگاه ایمنی ساختمان های بلند مرتبه. امیدواریم این اپیزود بتونه سهمی در کاهش حوادث مشابه داشته باشه.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads