• 3 سال پیش

  • 2.4K

  • 32:59

مرور ایمنی پیش راه اندازی-PSSR

سیف کست | safecast
0
0
0

مرور ایمنی پیش راه اندازی-PSSR

سیف کست | safecast
  • 32:59

  • 2.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این مبحث در خصوص یک موضوع کاربردی، به‌ویژه در صنایع فرایندی، به نام PSSR یا Pre Startup Safety Review ایمنی پیش راه‌اندازی می رویم. در این بخش موضوعات پایه ای و اصولی PSSR را تشریح می کنیم و در یک قسمت ویژه به بحث PSSR در صنعت نفت و گاز می پردازیم.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads