• 3 سال پیش

  • 2.1K

  • 01:20:23

امداد و کمک های اولیه – بخش سوم

سیف کست | safecast
0
0
0

امداد و کمک های اولیه – بخش سوم

سیف کست | safecast
  • 01:20:23

  • 2.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت سوم از کمک های اولیه رو توی اپیزود هفتم براتون تهیه کردیم. تمرکز ما توی این قسمت بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم روی مشکلات قلبی و بحث احیای قلبی- ریوی . با گوش کردن این اپیزود با سکته های قلبی و ایست قلبی آشنا میشید و نسبت به روش های کمک های اولیه و اقداماتی که باید توی این حوزه انجام بدید بطور کامل مسلط میشید.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads