• 3 سال پیش

  • 2.9K

  • 23:29

سیستم برچسب گذاری و قفل گذاری LOTO

سیف کست | safecast
3
3
1

سیستم برچسب گذاری و قفل گذاری LOTO

سیف کست | safecast
  • 23:29

  • 2.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود نهم از فصل دوم، در خصوص سیستم برچسب گذاری و قفل گذاری( LOTO)، نحوه ی طراحی و پیاده سازی آن در محیط کار صحبت میکنیم. اجزای اصلی LOTO و ویژگی‌هایی که باید داشته باشند در این اپیزود به بحث گذاشته می‌شوند.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads