• 3 سال پیش

  • 3.3K

  • 53:03

مدیریت ریسک – قسمت سوم

سیف کست | safecast
0
0
0

مدیریت ریسک – قسمت سوم

سیف کست | safecast
  • 53:03

  • 3.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی قسمت سوم از مدیریت ریسک با عنوان فرایند مدیریت ریسک، که شامل تعیین دامنه و اهداف و بافت، ارزیابی ریسک و در نهایت درمان ریسک است. شما با گوش کردن به این اپیزود قادر خواهید بود فرایند مدیریت ریسک را بصورت کامل در محیط کار خودتان پیاده سازی کنید.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads