• 3 سال پیش

  • 516

  • 30:10

پیاده روی در آسمان

وقت شنیدن
4
توضیحات
امسال ما در آسمان، به سوی تو پیاده می آییم.

با صدای
با اجرای: سمانه غدیری و مهدی جمالی
نویسنده: حسین آشتیانی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی
محصولی از کانون صدای تازه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads