• 3 سال پیش

  • 533

  • 16:51

قدیمی ترین رفیق

وقت شنیدن
5
توضیحات
این پادکست واگویه هایی است از زبان عاشقان حضرت رفیق. با مرثیه هایی از نریمان پناهی، محمد حسین پویانفر، محمد حسین حدادیان و پیام کیانی

با صدای
راویان به ترتیب اجرا: فیروزه لطفی،حمیدرضا عابدینی،رها مولوی، محمد علی بگلو، یاسمن پاشا و نغمه قدسی
متن از : علی ضیاء، محمد صالح علا و حسین آشتیانی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads