• 3 سال پیش

  • 409

  • 12:18

تهران قدیم- سید علمدار

وقت شنیدن
1
توضیحات
تهران قدیم مروری است بر تاریخ پایتخت کهن ایران از دیدگاه جعفر شهری

با صدای
روایت و تنظیم برای اجرا: شهرزاد فتوحی
کارگردان: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads