• 3 سال پیش

  • 388

  • 19:33

تهران قدیم- خیابان باب همایون

وقت شنیدن
3
توضیحات
تهران قدیم مروری است بر تاریخ پایتخت کهن ایران از نگاه جعفر شهری

با صدای
اجرا و تنظیم متن: شهرزاد فتوحی
کارگردان: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads