• 3 سال پیش

  • 402

  • 21:16

گرامافون- مرغ سحر

وقت شنیدن
4
توضیحات
هر تصنیف برای ما داستانی دارد. گرامافون داستان ما برای هر تصنیف است. در چهارمین گرامافون، مرغ سحر برایمان می خواند.

با صدای
نویسندگی و اجرا: مهدی جمالی
دکلمه: ماندانا بزرگی
کارگردان: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads