• 3 سال پیش

  • 363

  • 15:21

گرامافون- به سوی تو

وقت شنیدن
6
توضیحات
هر تصنیف برای ما داستانی دارد و ما هم برای هر تصنیف داستانی داریم. در این برنامه گرامافون با تصنیف به سوی تو همراه هستیم.

با صدای
نویسندگی و اجرا: مهدی جمالی
دکلمه: ماندانا بزرگی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads