• 3 سال پیش

  • 327

  • 12:29

تهران قدیم- دروازه های تهران

وقت شنیدن
4
توضیحات
مروری گذار بر تاریخ تهران قدیم از دریچه نگاه جعفر شهری

با صدای
شهرزاد فتوحی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads