• 3 سال پیش

  • 630

  • 18:45

گرامافون- الهه ناز

وقت شنیدن
7
توضیحات
در دومین برنامه گرامافون، این بار سراغ صفحه الهه ناز بنان رفتیم. داستانی برایش نوشتیم، درست مثل الهه ناز که برایمان داستانی دارد.

با صدای
نویسنده و اجرا: مهدی جمالی
دکلمه: ماندانا بزرگی
کارگردانی و تنظیم: حسین آشتیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads